Hlavný predmet činností:


- sústruženie (SV18)
- frézovanie (FA3)
- rezanie a vŕtanie
- trieskové obrábanie